MAGAZIN BRASOV

STRADA URANUS 14, BRASOV,

Intrare vis-a-vis de fantana

Contact : +40 746 549 581

Program : L-V : 09:00 – 18:00

Program : Sambata : 09:00 – 14:00

INFORMATII

Politica de confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal

 Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

 1. SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL in calitate de autor, propietar si administrator al site-ului web www.discountelectronice.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web in vederea efectuarii de comenzi online.In conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 privin protectia datelor cu caracter personal a care abroga Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.Societatea noastra se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.electrohome.ro, asa cum prevad dispozitiile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor personale.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege. In conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE 679/2016, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal
 • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de opozitie
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • Dreptul de a se adresa justitiei

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL la adresa office@discountelectronice.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștala: Strada Uranus 14, Brasov.

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site.

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

2. Scopul colectarii datelor

 • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastra;
 • Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări; cercetare / studii de piață, statistică:-nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare
 • pentru a va confirma serviciile pe care le-ati comandat in sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea;

 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;

 • pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane, in situatia in care sunteti interesati sa faceti parte din echipa REFURBISHED ELECTRONIC SRL si ati trimis un CV, catre departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului– nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament

 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea REFURBISHED ELECTRONIC de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 1. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL (cum este cazul companiilor cu care REFURBISHED ELECTRONIC se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă REFURBISHED ELECTRONIC SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC BRAVA CRIS SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul

4. Securitatea datelor colectate si procesate
REFURBISHED ELECTRONIC SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, incluzand audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este gazduit site-ul web prin intermediul caruia colectam date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul de la distanta (limitat), fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

5. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile Regulamentului UE 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

6 Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor,SC REFURBISHED ELECTRONIC SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

7 Definitii

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu character personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

FORMULAR DE CONTACT

  Harta